تبلیغات
گروه شیمی شهر تهران - كتاب های مرجع

گروه شیمی شهر تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی شهر تهران
 

شیمی عمومی با نگرش کاربردی

جلد اول

ازمجموعه کتابهای : شیمی عمومی با نگرش کاربردی

کتاب تقدیری سومین جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد

ویرایش : فروغ فرجود

چاپ هشتم - ۱۳۸۶

 ( ۰  یادداشت )  برای این کتاب یادداشت بنویسید

تعداد صفحات : ۳۱۲

شابک سیزده رقمی:

۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۲۴۷-۳

شابک ده رقمی:

۹۶۴-۳۱۸-۲۴۷-۹

قطع کتاب : خشتی

وزن کتاب : ۵۲۱   گرم

نوع جلد : نرم

 

شیمی با نگرش تحلیلی جلد دوم

ازمجموعه کتابهای : شیمی با نگرش تحلیلی

چاپ اول - ۱۳۸۸

 ( ۰  یادداشت )  برای این کتاب یادداشت بنویسید

قیمت پشت جلد ۵۸۰۰۰ ریال

تخفیف خرید آنلاین ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۵۲۲۰۰ ریال

تعداد صفحات : ۱۶۸

شابک سیزده رقمی:

۹۸۷-۹۶۴-۳۱۸-۵۸۹-۳

قطع کتاب : وزیری

وزن کتاب : ۳۳۱   گرم

نوع جلد : نرمهمه پیوندها