تبلیغات
گروه شیمی شهر تهران - سوال نهایی شیمی 3 فصل به فصل

گروه شیمی شهر تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی شهر تهران

با سلام :

 نمونه سوالات شیمی ۳ 

لینک  دانلود :

HyperLink HyperLink HyperLink
فصل 1 شیمی 3 و آزمایشگاه.pdf فصل 2 شیمی 3 و آزمایشگاه.pdf فصل 3 شیمی 3 و آزمایشگاه.pdf
980.80 KB 2.02 MB 2.53 MB

 

منبع :تهیه شده توسط ناحیه ۲ شیراز همه پیوندها