تبلیغات
گروه شیمی شهر تهران - سایت های آموزش شیمی

گروه شیمی شهر تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی شهر تهران
سایت جم شیمی (سایت آموزش شیمی )

آزمایش رادرفورد در مورد ساختار اتم ( مدل اتم هسته

یک فلش زیبا در مورد مدل اتمی و آزمایشات رادرفورد در این زمینه
اسلاید های زیبا در مورد فصل 2 شیمی پیش دانشگاهی (

نمایش عوامل موثر بر تعادل از جمله دما و غلظت و کاتالیزگر
سایت انیمیشن مولکول ها

مولکول ها را به صورت انیمیشن نشان می دهد
طیف گاز هیدروژن

طریقه ایجاد طیف و حرکت الکترونها در لایه ها را نشان می دهد (بحث مربوط به فصل 1 شیمی 2
انرژی فعالسازی

انرژی فعالسازی را به صورت انیمیشن می بینید(مربوط به شیمی 1 پیش دانشگاهی)
یونش اسید ها

اسیدهای قوی و ضعیف را از نظر یونش مقایسه می کند (شیمی 2 پیش دانشگاهی)
محلول های بافر

تغییرات محلول بافر در اپر اضافه شدن اسید یا باز(شیمی2 پیش دانشگاهی)
سلول های گالوانی

ساختار یک سلول گالوانی و نمایش کامل کار سلول(شیمی پیش 2 )
شعاع اتمی و یونی

تغییرات شعاع اتمی و یونی (شیمی 2)
واکنشگر محدود کننده

واکنشگر محدود کننده را نشان می دهد وپیچیده فعال را (شیمی 1 پیش دانشگاهی)
انحلال نمک طعام

حل شدن سدیم کلرید در آب و آبپوشی یونها را نمایش می دهد (شیمی 3 و شیمی 1))
سلول واحد

تفهیم لایه لایه بودن شبکه ها و معرفی سلول واحد(شیمی 2)
برخورد کارا در یک واکنش

برخورد موثر در جهت مناسب را نشان می دهد (شیمی 1 پیش دانشگاهی)
سایت دسترسی به سوالات المپیاد جهانی سالهای 2000ب

خواص گاز ها

تاثیر خواص گاز ها بر یگکدیگر (حجم و فشار و دما و مقدار) مربوط به شیمی یک قوانین گاز ها
عوامل موثر برتعادل

تاثیر عوامل غلظت دما و فشار برتعادل ها(شیمی 1 پیش دانشگاهی)
هیبریداسیون

اوربیتالهای اتمی و هیبریدشدن (مربوط به المپیاد)
سایت شیمی کالج میدلند

کوئیز های آنلاین
تمرین و سوال

نرم افزار شیمی

فیلم و انیمیشن شیمی (هسته اتم)

ایزوتوپ های عناصر جدول

فایل های لازم جهت تدریس شیمی با رایانه
منیع : وبلاگ خانه شیمی


همه پیوندها