تبلیغات
گروه شیمی شهر تهران - جدول زمان برگزاری آزمون های مرحله اول المپیاد كشوری

گروه شیمی شهر تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی شهر تهران

پیرو بخشنامه شماره 232489 مورخ 17/10/90 بدینوسیله جدول زمان برگزاری آزمون های مرحله اول المپیاد كشوری به شرح ذیل اصلاح می شود.

المپیاد

دروه  تحصیلی

روز

تاریخ

ساعت شروع

فیزیک

بیست و پنجمین

چهارشنبه

1390/12/3

9:00

زیست شناسی

پانزدهم

چهارشنبه

1390/12/3

9:00

کامپیوتر

بیست و دومین

چهارشنبه

1390/12/3

14:00

شیمی

بیست و دومین

پنج شنبه

1390/12/4

9:00

نجوم و اختر فیزیک

هشتمین

پنج شنبه

1390/12/4

14:00

ریاضی

سی امین

جمعه

1390/12/5

9:00

ادبی

بیست و پنجمین

جمعه

1390/12/5

14:00

 همه پیوندها