تبلیغات
گروه شیمی شهر تهران - ریاضیات به سبک شیخ بهایی

گروه شیمی شهر تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی شهر تهران

آنچه که میخوانید ریاضیات به سبک شیخ بهایی است که از کتاب خلاصة الحساب شیخ بهایی که در سال 1311 قمری نوشته شده به فارسی برگردانده شده است این کتاب شامل ده باب سی فصل در ریاضیات پایه ؛نجوم ؛وسیارات میباشد

در این روش؛در جمع چند عدد چند رقمی که زیر هم نوشته شده بجای آنک اعداد از سمت راست جمع زده شوند ,
از سمت چپ جمع زده می شوند. مثلا:

6 5 4 9
7 5 4 2
3 6 5 9
-------------------
         0 2    حالا اول ستون اول سمت چپ را جمع می کنیم وزیر آن مینویسیم
      3 1       بعد ستون دوم را جمع می کنیم وزیر آن مینویسیم وهمین طور بهمین ترتیب بقیه ستون ها را
   6 1
 16
--------------------     حالا اعداد را با هم جمع می کنیم
6 7 4 1 2
             

همین طور که می بینید هیچ (ده بر یک یا بیست بر دو ویا...)بکار برده نمی شود وبرای یاد گیری خصوصا بچه ها بسیار راحت استهمه پیوندها