تبلیغات
گروه شیمی شهر تهران - تازه های آموزش شیمی - مقالات هفتمین كنفرانس آموزش شیمی و...

گروه شیمی شهر تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی شهر تهران
دسترسی به سایت مجله شیمیدان دروازه ای به جهان شیمی 

سوال امتحان نهایی شیمی 3 دی ماه  90


هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران- زنجان شهریور 90 مقالات پوستر بخش اول
هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران- زنجان شهریور 90 مقالات پوستر بخش دوم
هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران- زنجان شهریور 90 مقالات پوستر بخش سوم
هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران- زنجان شهریور 90 مقالات سخنرانی
مقالات آموزشی
(منبع : گروه شیمی استان مركزی) 

انیمیشن ،پاورپوینت ،نرم افزار ،آموزش و مقالات شیمی و....
 ورود به این وبلاگ 
برای دریافت فایل كتاب 100  most important chemical  اینجا را كلیك كنید.

با تشكر از گروه شیمی منطقه 19 شهر تهران  كه اقدام به جمع آوری و دسترسی به مجلات رشد شیمی سال های گذشته نموده است .

دسترسی به مجلات رشد شیمی شماره 67-60

دسترسی به مجلات رشد 75-68

دسترسی به مجلات رشد 76و 77و 79 و 86 و 99-90همه پیوندها