اداره برنامه‌ریزی، تأمین و آموزش نیروی انسانی این اداره كل در نظر دارد جهت توسعه‌ی هرچه بیشتر فرهنگ پژوهش در میان فرهیختگان فرهنگی، دوره‌ی تخصصی (به صورت مجازی) با عنوان تدوین گزارش پژوهشی با كد به مدت 12 ساعت برگزار نماید. همكاران محترم می‌توانند از تاریخ 1390/09/27 برای ثبت‌نام به پرتال آموزش مجازی شهر تهران به نشانی: WWW.OJT.IR راجعه فرمایند.