ر راستای سال جهانی شیمی گروه شیمی شهر تهران و منطقه 5 برگزار می كند .این همایش در 6 دی 1390 در بخش های سخنرانی و بخش جانبی برگزار می گردد .
از كلیه همكاران سرگروه و عضو گروه  در گروه های آموزشی شیمی مناطق 19 گانه شهر تهران دعوت به عمل می آید  به اتفاق 3 نفر دیگر از  همكاران ساعی و توانمند خود در این همایش شركت نمایند .
ساعت برگزاری  : 10 الی 13      
مكان :بلوار فردوس ، اداره اموزش و پرورش منطقه 5  ، سالن امام علی