همكار گرامی این مسابقه از 90/10/10 الی 90/10/12  برگزار می گردد .برای شركت در این مسابقه به آدرس 
www.tehrangam.ir  لینك كلاسهای موضوعی مراجعه نمایید .همكاران گرامی در گروه  آموزش شیمی مناطق 19 گانه  به دیگر همكاران شیمی  برگزار كننده كلاس موضوعی اطلاع رسانی نمایند .
با سپاس فراوان