صلح و مهربانی

سمبل صبر و شکیبایی

پیامبر اولوالعزم

حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)                                               

بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد . . .