جهت ثبت نام در مسابقه آنلاین دبیران مجری طرح كلاس های موضوعی

 نام و نام خانوادگی خود را به شماره 30001338 ارسال نمایید

 

توجه: سوالات مسابقه دبیران مجری طرح كلاس های موضوعی از تاریخ

 17 الی 19 دی ماه بر روی سایت  www.tehrangam.irقرار خواهد گرفت