به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران، مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با همكاری ادارات آموزش و پرورش آزمون های مرحله ی اول المپیادهای علمی كشور را به صورت چند گزینه ای برگزار می نماید.

  ثبت نام در آزمون المپیاد دانش آموزی سال جاری به صورت اینترنتی بوده و برای این منظور كلیه شركت كنندگان می توانند با مراجعه به وبگاه با نشانی www.ysc.ac.ir  ثبت نام كنند.

گفتنی است زمان ثبت نام از تاریخ 25/10/90 تا پایان روز 1/11/90 می باشد.