چهارمین همایش ملی آموزش      همایش ملی آموزش

    با نگاه ویژه به

                    "آموزش اثر بخش"

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت:

http://4theducation.ir/uxhi90

مراجعه کنید.

منبع : دبیرخانه شیمی كشوری