اكنون كه نسیم عطرآگین بهاری در جای جای طبیعت با شكفتن شكوفه های سفید و سرخ، روح و روانمان را نوازش می دهد و دست قدرت الهی را در جلوه ای دیگر نمایش، به شكرانه رؤیت بهاری دیگر، دست  دعا برداشته و  از خداونـد منـان استجابت دعای یا مقلب القلوب و الاحوال را تمنـا می نمائیم.

  

 به همین بهانه، موسم روح افزای آن و سنت های زیبای نوروز را به شما و خانواده محترمتان تبریك عرض نموده و مساعی ممدوح یكساله شما در پیشبرد سیاست ها و برنـامه های آمـوزش و پـرورش را ارج می نهیم.

    سلامتی و بهروزی شما را در ظل توجهات امام عصر (روحی و ارواحنا له الفداء) و نائب والامقام و فرزانه ایشان، مقام معظم رهبری(مدظله العالی) خواستاریم.

 

                                                     سید علی یزدی خواه

                                          مدیركل آموزش و پرورش شهر تهران