با عرض تبریک سال نو حضور همه ی همکاران محترم گروه شیمی 

اعضای محترم گروه شیمی  مناطق نوزده گانه تهران

 تمام مطالبی که لازم است به صورت رایانامه به گروه ارسال شود ، فقط و فقط به آدرس

الکترونیکی گروه ارسال کنید.

در ضمن مقالات برتر همكاران مناطق خود را تا تاریخ 20 فروردین ارسال نمایید .