اعلام  وبلاگ های برتر مناطق

 ضمن تشكر از همه عزیزانی كه در بارگزاری وبلاگ منطقه خود تلاش نمودند نتایج بررسی وبلاگ های مناطق به شرح زیر اعلام می گردد :

مهرماه : منطقه 1ومنطقه2

آبان ماه : منطقه 17ومنطقه 19

آذرماه : مناطق 2و16

دی ماه: مناطق 7و4

بهمن ماه: مناطق 11و6

اسفند ماه : مناطق 7و1و15و19و9