به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش وپرورش شهر تهران اسامی برگزیدگان مرحله دوم مسابقات آزمایشگاهی- کارگاهی جهت شركت در مرحله سوم ( استانی ) به شرح زیراعلام گردید :


          

اعلام اسامی برگزیدگان مرحله دوم مسابقات آزمایشگاهی  دانش آموزی و برنامه مرحله سوم