کارگاه ویژگیهای یک کلاس موضوعی

                                          در چهارمین همایش ملی آموزش

 


با توجه به اینکه یکی از ویژگی های تحول بنیادین در آموزش و پرورش توسعه کلاس های موضوعی در

مدارس است، در چهارمین همایش ملی آموزش که در در اردیبهشت ماه سال جاری به همت

دانشگاه تربیت دبیر رجایی برگزار می شود، کارگاهی با عنوان  "ویژگیهای یک کلاس موضوعی در زمینه

آموزش علوم وکاردر آن"  توسط دبیر و اعضای دبیرخانه راهبری شیمی کشور در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه

برگزار می شود. علاقمندان به شرکت در این کارگاه می توانند به آدرس http://4theducation.ir/uztpj8

مراجعه کنند.

منبع :  دبیرخانه راهبری شیمی کشور 

  منبع : دبیرخانه