به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران در راستای دستیابی به اهداف سند وزین تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش و تجمیع كلیه فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور هم افزایی و اقتدار تلاش های متنوع و متعدد فرهنگیان گرامی و دانش آموزان عزیز در این حوزه و همچنین تاكید مقام عالی وزارت، شیوه نامه  (جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش) در سه بخش متنوع نمایشگاه دستاوردها، مسابقات و كارگاه های آموزشی ارسال شد

برای كسب اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز با كمیته اجرایی ستاد از طریق تارنمای جشنواره به آدرس http:/www.festival.hoomad.ir اقدام شود.

مسابقات ایجاد وبلاگ و وب­سایت

دستورالعمل تولید محتوی الکترونیکی