رئیس مركز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش از راه اندازی سایت بانك فیلم با 4 هزار فیلم آموزشی خبرداد وگفت: این سایت ازسال تحصیلی آینده قابل بهره برداری می باشد.

 


 به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، آقای یوسف نوری صبح امروز دراولین همایش تخصصی هوشمند سازی مدارس در راستای تحول بنیادین در اردوگاه شهید باهنر تهران از مصوبات صورت گرفته در راستای هوشمندسازی مدارس نام برد وافزود: 54 میلیارد تومان در بخش مدیریت و زیرساخت تجهیزات هزینه شده است .

وی افزود: بحث محتوی سازی الكترونیكی انجام شده است وامروز از كتاب الكترونیكی وسایت بانك فیلم رونمایی خواهد شد.

منبع : سابت آموزش و پرورش شهر تهران