همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی با همت اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک فارس و اتحادیه انحمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران در   روز پنجشنبه 25خرداد 1391 در شیراز برگزارگردید .