دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین را با استعانت از خداوند متعال و همکاری پژوهشگران گرامی در عرصه شیمی و مهندسی شیمی در آبان ماه سال 1391 در شهر تاریخی اصفهان برگزار نماید. لذا از این فرصت استفاده می گردد و از کلیه پژوهشگران عزیز جهت شرکت در این همایش و ارائه نتایج پژوهش های اصیل و ارزشمند خود بر اساس برنامه زمانی که در سایت دائمی همایش اعلام خواهدشدwww.caat.irدعوت به عمل میآید.