دبیران محترم شیمی جهت دانلود کتاب معلم ( راهنمای تدریس ) شیمی2 می توانند از لینک زیر  که مربوط به سایت پایگاه کتاب های درسی است اقدام کنند.

برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: